InteLLigence
 
Τρέχουσες/Παλαιότερες Χρηματοδοτήσεις

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου υποστηρίζονται τόσο από ελληνικές όσο και από ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές πηγές.


Τρέχουσες Χρηματοδοτήσεις

 1. ViP: Visit Planner: Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ενημέρωσης και Σχεδιασμού Περιήγησης και Δραστηριοτήτων για Τουρισμό Κρουαζιέρας βασισμένη σε Υβριδικά Συστήματα Σύστασης Πληροφορίας. (Ιούνιος 2020 - Δεκέμβριος 2022)
  Μικρή Περιγραφή
  Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών με σκοπό την καλύτερη εμπειρία των επισκεπτών μιας οποιαδήποτε πόλης της Ελλάδας. Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ViP] 

Παλαιότερες Χρηματοδοτήσεις

 1. PISMA:  Μηχανική Μάθηση για την Αυτοματοποίηση Αναγνώρισης Θερμοκρασίας Θόλου Φυστικιάς (Ιανουάριος 2020 - Μάρτιος 2021)
  Μικρή Περιγραφή
  Employing existing and developing novel image recognition and machine learning techniques to determine the plant canopy temperature and, subsequently the irrigation requirements.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο PISMA] 
 2. MEDEVIPAS: Επαγρύπνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ασφάλεια ασθενούς (Ιανουάριος 2012 - Σεπτέμβριος 2015)
  Μικρή Περιγραφή
  Η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα κωδικοποίησης, εξόρυξης και ταξινόμησης της πληροφορίας σε θέματα ασφάλειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αυτόματης ταυτοποίησης των προϊόντων αυτών σε χρήση όπου αυτό συμβαίνει. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εφαρμογή ενός πρότυπου Συστήματος Επαγρύπνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων με μηχανές αναζήτησης και εξόρυξης δεδομένων τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο χρήσης για την αναγνώριση εντοπισμένων προβλημάτων ασφάλειας.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο MEDEVIPAS] 
 3. AI-CARE: Προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης με Διαχείριση Διαδικτυακής Τεχνολογίας και Εφαρμογές στη Φροντίδα Υγείας (Οκτώβριος 2012 - Ιούνιος 2015)
  Μικρή Περιγραφή
  Το έργο AI-CARE στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στην υποστήριξή τους για ανάλυση πληροφοριών και συλλογιστική μέσω της αξιοποίησης της διάστασης του χρόνου. Η βασική συνιστώσα του έργου είναι το μοντέλο της Χρονικά Ορισμένης Οντολογίας, που κωδικοποιεί γνώση σχετικά με την επιληψία και τη διπολική διαταραχή.Η ανάπτυξή του έχει βασιστεί στην τεχνολογία αναπαράστασης γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού (OWL reasoners, γλώσσες επερωτήσεων). Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι η ικανότητα να αναπαριστά την εξέλιξη της πληροφορίας στο χρόνο, με τη χρήση οντολογιών, μλεσω της δυνατότητας να καθορίζονται χρονικά ορισμένες ιδιότητες στην αναπαράσταση των οντολογικών εννοιών.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο AI-CARE] 
 4. NOPTILUS: autoNomous, self-Learning, OPTImal, and compLete Underwater Systems (Απρίλιος 2011 - Απρίλιος 2015)
  Μικρή Περιγραφή
  Design and implementation of a fully autonomous team of underwater vehicles for exploratory missions.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο NOPTILUS] 
 5. FI-STAR: Future Internet Social and Technological Alignment Research (Απρίλιος 2013 - Μάρτιος 2015)
  Μικρή Περιγραφή
  FI-STAR (Phase 2) is establishing early trials in the healthcare domain building on Future Internet technology. It will create a robust framework based on the ‘software to data’ paradigm and validate the FI-PPP core platform concept. FI-STAR will build a vertical community in order to create a sustainable ecosystem for all user groups in healthcare.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο FI-STAR] 
 6. RT3S: Real Time Simulation for Safer Vascular Stenting (Ιανουάριος 2010 - Δεκέμβριος 2013)
  Μικρή Περιγραφή
  RT3S will develop a patient-specific, probabilistic model for peripheral stent fatigue-fracture, integrated in a real-time, computer-aided surgery planning application. RT3S will provide advice on fracture-risk and help to both trainee vascular surgeons and engineers in medical device companies.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο RT3S] 
 7. eTRAWELSPA: e-Κατάρτηση σε υπηρεσίες ευεξίας μέσω ιαματικών θεραπειών (SPA) (Δεκέμβριος 2011 - Δεκέμβριος 2013)
  Μικρή Περιγραφή
  Η προώθηση της δια βίου μάθησης στον τομέα της υγείας είναι αποτέλεσμα της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των δεξιοτήτων μέσω της πρόσβασης στις ποιο πρόσφατες πληροφορίες σε μια μεγάλη βάση γνώσεων πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Οι τελευταίες διεθνείς εκθέσεις αποκαλύπτουν ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον σε θεραπείες μέσα από SPA θέρετρα υγείας, το οποίο οδήγησε και στην ανάπτυξη του διεθνούς ιαματικού τουρισμού. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της ΕΕ, η χρήση τέτοιων θεραπειών βελτίωσαν σημαντικά την αντίστοιχη συμπτωματολογία. Επίσης, μέσω οικονομικών δεικτών αποτελεσματικότητας, καταγράφηκε μια σημαντική βελτίωση σε προβλήματα προσωρινής ανικανότητας για εργασία μετά από τη χρήση τέτοιων θεραπειών. Ο στόχος είναι ο εντοπισμός, η διαφοροποίηση, η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των στρατηγικών των φυσικών θεραπειών και των αντίστοιχων τουριστικών υπηρεσιών μέσω της χρήσης e-learning προϊόντων από ένα άλλο έργο Leonardo da Vinci στο επίπεδο των υπηρεσιών θεραπείας μέσα στα SPA θέρετρα υγείας.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο eTRAWELSPA] 
 8. YPERTHEN: Computational Tools and Services for Diagnosis and Personalized Treatment of Cancer (Ιούνιος 2011 - Ιούνιος 2013)
  Μικρή Περιγραφή
  Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο YPERTHEN] 
 9. PoTrain: Εκπαίδευση στη Θετική Σκέψη (Νοέμβριος 2010 - Φεβρουάριος 2012)
  Μικρή Περιγραφή
  Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Θετική Σκέψη στοχεύει στο να ενθαρρύνει τη συλλογή και τη διάδοση των θετικών πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα που συμβαίνουν κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτού του έργου νέοι θα ενθαρρυνθούν να οραματίζονται ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο PoTrain] 
 10. SOWL: Spatio-Temporal OWL for Reasining and Querying over the Semantic Web (Ιανουάριος 2009 - Δεκέμβριος 2011)
  Μικρή Περιγραφή
  Ο στόχος του έργου είναι να επεκτείνει το τρέχον επίπεδο της τεχνολογίας σε γλώσσες οντολογιών (OWL, RDF-S, RDF) και την υποστήριξή τους για ερωτήσεις και αυτοματοποιημένο συλλογισμό προσθέτοντας την χρονική και την χωρική διάσταση στο πλαίσιο της ανάλυσης πληροφοριών. Η τεχνολογία αυτή θα υποστηρίζει συστήματα που χρησιμοποιούν οντολογίες για να μπορούν να χειρίζονται πέρα από ένα στατικό κόσμο και πρόσθετες έννοιες όπως αυτές του χώρου και την εξέλιξης στον χρόνο.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο SOWL] 
 11. Kouretes: Ομάδα Ρομποτικού Ποδοσφαίρου Πολυτεχνείου Κρήτης "Κουρήτες" (Μάρτιος 2010 - Ιούλιος 2011)
  Μικρή Περιγραφή
  Ανάπτυξη μιας πλήρως αυτόνομης ομάδας ποδοσφαίρου με ανθρωποειδή ρομπότ Nao
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο Kouretes] 
 12. CALR: Συντονισμένη Δράση και Μάθηση στο RoboCup (Ιανουάριος 2009 - Απρίλιος 2011)
  Μικρή Περιγραφή
  Η έρευνα αυτή αφορά στη μελέτη βασικών προβλημάτων ρομποτικής, μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης στα πλαίσια της διεθνούς διοργάνωσης RoboCup για ρομποτικό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, εστιάζεται στο πρόβλημα της συντονισμένης δράσης και μάθησης με στόχο τη συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ρομποτικής ομάδας.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CALR] 
 13. RLvSL: Ενισχυτική Μάθηση μέσω Επιβλεπόμενης Μάθησης (Δεκέμβριος 2006 - Δεκέμβριος 2008)
  Μικρή Περιγραφή
  This project investigates the potential of using supervised learning technology for advancing reinforcement learning. It is possible to incorporate supervised learning algorithms within the inner loops of several reinforcement learning algorithms and therefore reduce one problem to the other. This synergy opens the door to a variety of promising combinations. This research will establish the criteria under which this reduction is possible, will investigate viable combinations, will propose novel algorithms, will assess their potential, and will apply them to real problems of practical interest to demonstrate their effectiveness.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο RLvSL] 
 14. TOWL: Time-determined ontology based information system for real time stock (Απρίλιος 2006 - Σεπτέμβριος 2008)
  Μικρή Περιγραφή
  The objective of the project is to expand the current state of the art ontology languages (OWL, RDF-S, RDF) and their support for automated reasoning by adding the time dimension to enable real time context aware information analysis. This technology will provide ontology based (semantic) information systems to venture beyond a static world and add the concepts of time and change.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο TOWL] 
 15. GCB: Getting Cretan Businesses On-Line and Doing E-Business (Απρίλιος 2006 - Απρίλιος 2008)
  Μικρή Περιγραφή
  The role of this laboratory is to train consultants that will advise Cretan businesses about the benefits of getting on-line and doing e-business.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο GCB] 
 16. ICS-AMD: Συστήματα Ευφυών Καμερών με Αύτοματη Αναγνώριση Κίνησης (Ιανουάριος 2006 - Μάρτιος 2008)
  Μικρή Περιγραφή
  Πρωτότυπο ολοκληρωμένο σύστημα καμερών υψηλής ευκρίνειας, συνδεδεμένων μεταξύ τους.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ICS-AMD] 
 17. BIOPATTERN: Computational Intelligence for Biopattern Analysis in Support of eHealthcare (Ιανουάριος 2004 - Μάρτιος 2008)
  Μικρή Περιγραφή
  The BIOPATTERN Network of Excellence is a groundbreaking project that integrates key elements of European research to enable Europe to become a world leader in eHealth. The Grand Vision is to develop a pan-European, coherent and intelligent analysis of a citizen's bio-profile; to make the analysis of this bio-profile remotely accessible to patients and clinicians; and to exploit bio-profile to combat major diseases such as cancer and brain diseases.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BIOPATTERN] 
 18. AuctionCoord: Αξιολόγηση Αλγορίθμων Δημοπρασιών για Συντονισμό Ρομποτικών Ομάδων (Ιανουάριος 2007 - Ιανουάριος 2008)
  Μικρή Περιγραφή
  Πειραματική Αξιολόγηση Κατανεμημένων Αλγορίθμων Βασισμένων σε Μεθόδους Οικονομικών Δημοπρασιών για το Συνεργατικό Συντονισμό Ρομποτικών Ομάδων
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο AuctionCoord] 
 19. MedSearch: Σημασιολογική Ομοιότητα για Ανακάλυψη Γνώσης σε Ιατρικά Αρχεία (Ιανουάριος 2006 - Δεκέμβριος 2007)
  Μικρή Περιγραφή
  Information Retrieval System for MedLine and Medical Information. MedSearch is a complete retrieval system for Medline, the premier bibliographic database of the U.S. National Library of Medicine (NLM). MedSearch implements the Semantic Similarity based Retrieval Model (SSRM), a novel information retrieval method for discovering similarities between documents containing semantically similar but not necessarily lexically similar terms.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο MedSearch] 
 20. EVERGROW: Ever-growing global scale-free networks, their provisioning, repair and unique functions (Ιανουάριος 2004 - Δεκέμβριος 2007)
  Μικρή Περιγραφή
  The vision of EVERGROW - ever-growing global networks, their provisioning, repair and unique functions - is to invent methods and systems, and build infrastructure for measurement, mock-up and analysis of network traffic, topology and logical structure, so that we can start now to address the opportunities presented by the Internet of 2025.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο EVERGROW] 
 21. OntoGrid: Paving the way for Knowledgeable Grid Services and Systems (Σεπτέμβριος 2004 - Αύγουστος 2007)
  Μικρή Περιγραφή
  One of the greatest challenges we now face in Grid Computing regards the ability to explicitly share and deploy knowledge to be used for the development of innovative Grid infrastructure, and for Grid applications – the Semantic Grid. To address this challenge the OntoGrid project will produce the technological infrastructure for the rapid prototyping and development of knowledge-intensive distributed open services for the Semantic Grid. Designing Grid applications that make use of a Semantic Grid requires a new and sound methodology which OntoGrid will develop. The results are aimed at developing grid systems that optimize cross-process, cross-company and cross-industry collaboration, which OntoGrid will show by adopting a use case-guided development and evaluation strategy based on two test case applications of differing, yet stereotypical, Grid characterisation. A principle of OntoGrid is to adopt and influence standards in Semantic Grid and Grid Computing, in particular the Open Grid Service Architecture.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο OntoGrid] 
 22. OpTag: Improving Airport Security and Passenger Flow by Enhanced Passenger Monitoring (Μάρτιος 2004 - Φεβρουάριος 2007)
  Μικρή Περιγραφή
  This project aims to harness emerging passenger tracking and identification technologies with the objectives of increasing the safety of air travel whilst maximising the utilisation of existing facilities.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο OpTag] 
 23. Digital Library: The Digital Library of the Technical University of Crete (Ιανουάριος 2002 - Δεκέμβριος 2006)
  Μικρή Περιγραφή
  The role of this laboratory is to develop information retrieval and alert tools for the Technical University of Crete digital library.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο Digital Library] 
 24. GCB: Getting Cretan Businesses On-Line and Doing E-Business (Ιανουάριος 2002 - Δεκέμβριος 2006)
  Μικρή Περιγραφή
  The role of this laboratory is to train consultants that will advise Cretan businesses about the benefits of getting on-line and doing e-business
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο GCB] 
 25. HERAKLETOS: Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα (Ιανουάριος 2004 - Δεκέμβριος 2006)
  Μικρή Περιγραφή
  Το παρόν έργο αφορά τη χορήγηση υποτροφιών έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα. Συγκεκριμένα, γίνεται η χρηματοδότηση, στα πλαίσια διδακτορικών σπουδών, υποτροφιών έρευνας με προτεραιότητα τη βασική έρευνα που οδηγούν σε διδακτορική διατριβή.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο HERAKLETOS] 
 26. BRIDGE-MAP: An integrated genomic approach toward genetic improvement of aquacultured fish species (Νοέμβριος 2001 - Οκτώβριος 2005)
  Μικρή Περιγραφή
  The role of this laboratory in BridgeMap is to design and implement the bionformatics component of the project (database and related tools).
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BRIDGE-MAP] 
 27. MULTI-MINE: Τεχνολογίες Εξόρυξης και Διαχείρισης Γνώσης από Πολυμέσα (Μάιος 2003 - Μάιος 2005)
  Μικρή Περιγραφή
  Σκοπός του Δικτύου είναι η έγκυρη, συστηματική και σε βάθος επιμόρφωση-εκπαίδευση στελεχών, νέων ερευνητών, επιστημόνων, μεταπτυχιακών φοιτητών που προέρχονται είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στο Δίκτυο είτε από άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εξόρυξης και οργάνωσης γνώσης. Έτσι επιτυγχάνεται μια ισορροπημένη συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας και βελτιώνεται το επίπεδο τεχνογνωσίας του επιστημονικού δυναμικού της χώρας σε μία τεχνολογία αιχμής.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο MULTI-MINE] 
 28. DIET: Decentralised Information Ecosystem Technologies (Ιούλιος 2000 - Ιούνιος 2003)
  Μικρή Περιγραφή
  The DIET project proposes to specify, design, implement and validate a novel information processing and management framework via a bottom-up, ecosystem approach. DIET would provide a set of new technologies including a complex information ecosystem tool suite with infohabitants exhibiting self-organising and emergent behaviour. The whole ecosystem simulation will be validated by getting different societies of infohabitants to interact within a rich information environment (the WWW) whilst providing useful information management services for human infohabitants. DIET would also provide intelligent, interactie simulation and visualisation tools to facilitate understanding the complex interactions in the ecosystem. DIET ultimately aims to develop technologies which will replace brittle, expensive, unadaptive software with robust, inexpensive and adaptable solutions to ever increasing complexity in a more networked era.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο DIET] 
 29. HIPER: High performance industrial vision (Ιούλιος 1998 - Νοέμβριος 2001)
  Μικρή Περιγραφή
  Design and development of the software of the CMOS camera for industrial vision applications.
  [Περισσότερες πληροφορίες για το έργο HIPER]