InteLLigence
 
eTRAWELSPA: e-Κατάρτηση σε υπηρεσίες ευεξίας μέσω ιαματικών θεραπειών (SPA)
 logo
Πληροφορίες Συμβολαίου
Τύπος Προγράμματος: EDUCATION AND TRAINING
Ακρωνύμιο Προγράμματος: LEONARDO DA VINCI
Τύπος Συμβολαίου:
Αριθμός Συμβολαίου: LLP-LdV-ToI-2011-RO-022
Ημερομηνία Έναρξης: 2011-12-20
Ημερομηνία Λήξης: 2013-12-20
Κατάσταση Έργου: σε εκτέλεση
Προϋπολογισμός Εργαστηρίου: 52,363 ευρώ
Ρόλος Εργαστηρίου: συμβαλλόμενος
Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ευριπίδης Γ. Πετράκης
Περιγραφή Έργου
Η προώθηση της δια βίου μάθησης στον τομέα της υγείας είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των δεξιοτήτων μέσω της πρόσβασης στις ποιο πρόσφατες πληροφορίες και σε μια μεγάλη βάση γνώσεων πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Οι τελευταίες διεθνείς εκθέσεις αποκαλύπτουν ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον σε θεραπείες μέσα από SPA θέρετρα υγείας, το οποίο οδήγησε και στην ανάπτυξη του διεθνούς ιαματικού τουρισμού. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της ΕΕ, η χρήση τέτοιων θεραπειών βελτίωσαν σημαντικά την αντίστοιχη υποκειμενική και αντικειμενική συμπτωματολογία. Επίσης, μέσω οικονομικών δεικτών αποτελεσματικότητας, καταγράφηκε μια σημαντική βελτίωση σε προβλήματα προσωρινής ανικανότητας για εργασία μετά από τη χρήση τέτοιων θεραπειών. Παρά το γεγονός ότι κατέχει το ένα τρίτο του συνόλου των φυσικών πόρων των ιαματικών θεραπειών στην ΕΕ, η Ρουμανία κατατάσσεται, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πέμπτη θέση μεταξύ των ιαματικών χωρών που συμμετέχουν στο έργο. Ο στόχος είναι ο εντοπισμός, η διαφοροποίηση, η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των στρατηγικών των φυσικών θεραπειών και των αντίστοιχων τουριστικών υπηρεσιών μέσω της χρήσης e-learning προϊόντων από ένα άλλο έργο Leonardo da Vinci στο επίπεδο των υπηρεσιών θεραπείας μέσα στα SPA θέρετρα υγείας.

Στόχος
Να εξασφαλιστεί διεπιστημονικά και πολυεπιστημονικά η σύνθετη προσέγγιση στρατηγικών ευεξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της ποιότητας ζωής, συνδυάζοντας παράγοντες φυσικής ιαματικής θεραπείας σε σχέση με τη δυνατότητα συγκεκριμένων φυσικών θεραπευτικών παρεμβάσεων στο προφίλ της ιαματικής θεραπείας (SPA). Τα χαρακτηριστικά της κοινοπραξίας του έργου: Η κοινοπραξία περιλαμβάνει οργανώσεις που ενσωματώνουν τα αποτελέσματα του έργου σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό περιφερειακό επίπεδο. Οι 6 εταίροι του έργου επιλέχθηκαν από 4 χώρες με βάση την ικανότητα και την ετοιμότητά τους να διασφαλίσουν ότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα ακολουθηθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου όσον αφορά στην εφαρμογή τους, τη συνεχή τους διάδοση και τη μεταφορά τους σε αντίστοιχες δραστηριότητες.

Αποτελέσματα
Μέσα από αυτό το έργο έχουμε την πρόθεση να μεταφέρουμε τα αποτελέσματα από το πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο "Εκπαιδευτικό Κέντρο Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας, Προφύλαξης και Αποκατάστασης" που ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα μέσα στα νέα αποτελέσματα: Συγκριτική έρευνα, Έκθεση σχετικά με τη Εκπαίδευση Φυσικών Θεραπειών στην Ευρώπη, Εκπαιδευτικές Ενότητες Κατάρτισης , Νέες Μεθοδολογίες Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σπουδών στις Φυσικές Θεραπείες και Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Δεξιότητες στις Φυσικές Θεραπείες, αναβαθμισμένα και προσαρμοσμένα προς την κατάρτιση σε υπηρεσίες SPA και στη συνέχεια προς την υλοποίηση νέων ενοτήτων εκγύμνασης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης μέσω υπηρεσιών SPA.

Προβλεπόμενες Επιπτώσεις
Ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών των ειδικών από διάφορες χώρες σε διακρατικό / διεθνές πλαίσιο, δημιουργώντας μια δικτυακή πλατφόρμα που θα συνδέει τους εταίρους, τους δικαιούχους (πελάτες και ιδρύματα), τις ομάδες-στόχους (target groups) που συμμετέχουν αλλά και τους λοιπούς δυνητικούς χρήστες με απώτερο στόχο την αύξηση του εύρους και της ποιότητας της ευεξίας αλλά και της συνολικής ποιότητας ζωής μέσα από υπηρεσίες SPA.

Επίσημος Ιστοχώρος Έργου: http://etrawelspa.upit.ro/
Σχετικές Δημοσιεύσεις
  • Αργυρόπουλος Σ., Πετράκης Ε.: Applying Information Technology in Education: Two Applications on the Web, In Proc. of the 24th Annual Conference of European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE 2013), Chania, Greece, May 2013.
    Τύπος Δημοσίευσης: Άρθρα σε Συνέδρια [περίληψη] [αρχείο]
Κοινοπραξία Έργου
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Partner Logo
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Partner Logo
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Partner Logo
IL-59
IL-59
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ