InteLLigence
 
AI-CARE: Προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης με Διαχείριση Διαδικτυακής Τεχνολογίας και Εφαρμογές στη Φροντίδα Υγείας
 logo
Πληροφορίες Συμβολαίου
Τύπος Προγράμματος: NATIONAL PROGRAMMES
Ακρωνύμιο Προγράμματος:
Τύπος Συμβολαίου: NO CONTRACT TYPE
Αριθμός Συμβολαίου:
Ημερομηνία Έναρξης: 2012-10-19
Ημερομηνία Λήξης: 2015-06-30
Κατάσταση Έργου: σε εκτέλεση
Προϋπολογισμός Εργαστηρίου: 126,000 ευρώ
Ρόλος Εργαστηρίου: συντονιστής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ευριπίδης Γ. Πετράκης
Περιγραφή Έργου

Η διπολική διαταραχή είναι μία από τις πιο σοβαρές μορφές ψυχικής ασθένειας, που χαρακτηρίζεται από εναλλαγές της διάθεσης και κατατάσσεται ως η έκτη αιτία αναπηρίας σε παγκόσμιο επίπεδο για τα άτομα ηλικίας από 14 έως 44. Είναι μια συχνή και πολλές φορές χρόνια ψυχιατρική ασθένεια που πιστεύεται ότι προκαλείται από αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η κατάσταση αυτή προκαλείται από στρεσογόνα γεγονότα, έχει συχνά λανθασμένη διάγνωση και/ή δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς, και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας. Μακροχρόνια φαρμακολογική θεραπεία ενδείκνυται από νωρίς και κατά τη διάρκεια της νόσου για την πρόληψη της υποτροπής, της αυτοκτονικής συμπεριφοράς και της χρονιότητας. Από την άλλη πλευρά, η επιληψία είναι μια από τις πιο κοινές νευρολογικές διαταραχές που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες και συνήθως απρόβλεπτες επιληπτικές κρίσεις. Είναι μια δυναμική ασθένεια του εγκεφάλου που επηρεάζει περίπου το 3% έως 5 % του πληθυσμού κάποια στιγμή στη ζωή του. Η αντισπασμωδική φαρμακευτική αγωγή και η χειρουργική της επιληψίας αντιμετωπίζει τα συμπτώματα της νόσου για την πλειοψηφία των ασθενών με επιληψία, αλλά για το 25% των ασθενών, δεν υπάρχει μια επαρκής θεραπεία. Η διπολική διαταραχή και η επιληψία έχουν ορισμένες κοινές πτυχές βιοχημικών και παθοφυσιολογικών ερεισμάτων, όπως π.χ. οι αλλαγές στους νευροδιαβιβαστές και στους διαύλους των ιόντων. Επιπλέον, η επιληψία και η διπολική διαταραχή είναι επεισοδιακές καταστάσεις συνθήκες με μια χρονική πορεία της ασθένειας που μπορεί να γίνει χρόνια.

Το έργο AI-CARE αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που σχετίζονται με θέματα διπολικής διαταραχής και επιληψίας, όπως η εξατομίκευση της διάγνωσης, οι θεραπευτικές προσεγγίσεις και αποτελεσματικότητα της θεραπείας, η ποιότητα ζωής, ο κίνδυνος μετάβασης από μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια σε μανιακά, υπομανιακά, ή μικτές καταστάσεις, οι κακοήθεις τύποι διπολικής διαταραχής, ψυχιατρικές διαταραχές και κίνδυνος αυτοκτονίας μετά από χειρουργική επέμβαση επιληψίας και οι επιληπτικοί ασθενείς υψηλού κινδύνου. Καθώς η Φροντίδα Υγείας πραγματοποιείται πλέον με τη βοήθεια της τεχνολογίας των υπολογιστών, έχει δημιουργηθεί πρόσθετο ενδιαφέρον στις μεθόδους και τα εργαλεία για τη διαχείριση, την ανάλυση, και την επικοινωνία της ιατρικής πληροφορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των ασθενών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη διοικητικών, κλινικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Το έργο AI-CARE στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στην υποστήριξή τους για ανάλυση πληροφοριών και συλλογιστική μέσω της αξιοποίησης της διάστασης του χρόνου. Η βασική συνιστώσα του έργου είναι το μοντέλο της Χρονικά Ορισμένης Οντολογίας, που κωδικοποιεί γνώση σχετικά με την επιληψία και τη διπολική διαταραχή. Η ανάπτυξή του έχει βασιστεί στην τεχνολογία αναπαράστασης γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού (OWL γλώσσες οντολογιών, χρονική συλλογιστική, χρονικές βάσεις δεδομένων, γλώσσες ερωτημάτων, επεξεργασία φυσικής γλώσσας). Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι η ικανότητα να αναπαριστά την εξέλιξη της πληροφορίας στο χρόνο, με τη χρήση οντολογιών, μέσω της δυνατότητας να καθορίζονται χρονικά ορισμένες ιδιότητες στην αναπαράσταση των οντολογικών εννοιών. Το έργο AI-CARE θα αναπτύξει ένα μοντέλο ικανό να εξάγει και να αξιοποιήσει επικυρωμένες πληροφορίες από πηγές Υγείας με την αξιοποίηση της σημασιολογικής τεχνολογίας στον τομέα της ιατρικής. Το σύστημα θα ερμηνεύει την πληροφορία που προέρχεται από τους φακέλους των ασθενών με τη χρήση κανόνων και στατιστικής επικύρωσης και θα επικυρώσει το αποτέλεσμα της προτεινόμενης θεραπείας ή διάγνωσης για την αιτία, την εξέλιξη και τελικά τη θεραπεία της επιληψίας και της διπολικής διαταραχής.

Το μοντέλο AI-CARE θα εισαχθεί στον κλινικό τομέα, παρέχοντας ενιαία και συνεπή αναπαράσταση της πληροφορίας ασθενών με επιληψία και διπολική διαταραχή. Έτσι θα αναπτυχθεί ένα πρωτότυπο σύστημα, βασισμένο σε οντολογία γνώσης, η οποία θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων του τομέα (κλινικοί εταίροι του AI-CARE) και θα χρησιμοποιηθεί για να ερμηνεύσει την αναδυόμενη και χρονική κατάσταση ασθενών που πάσχουν από αυτές τις ασθένειες. Με βάση την κατανόηση πληροφοριών του συστήματος, αυτό παράγει μια προβολή στο χρόνο της εξέλιξης της κατάστασης ενός ασθενούς. Η πληροφορία αυτή είναι άμεσο επακόλουθο α) της ανάλυσης της τρέχουσας και της προηγούμενης πληροφορίας του ασθενούς, β) το συσχετισμό της κατάστασής του με αυτή άλλων ασθενών στο ίδιο στάδιο θεραπείας, που έχουν υποβληθεί σε παρόμοιες εξετάσεις και των οποίων η εξέλιξη της κατάστασης έχει γίνει γνωστή στο έργο, γ) το συσχετισμό της κατάστασης του ασθενούς με γνώση πεδίου, αναπαριστώμενη στο μοντέλο. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης αποτελεί σύσταση προς τους εμπειρογνώμονες του τομέα. Το μέτρο της επιτυχίας του έργου θα καθοριστεί από το πλήθος χρήσιμων αποτελεσμάτων που θα παρέχει το σύστημα όταν χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη κατάστασης ασθενών.

Για να αναπτυχθεί, να επικυρωθεί και να επιδειχθεί το προτεινόμενο σύστημα, έχει διαμορφωθεί μία κατάλληλη ομάδα του έργου που περιέχει σχετικούς εταίρους από ερευνητικές ομάδες, καθώς και εξειδικευμένες εταιρίες παροχής κλινικών υπηρεσιών με σημαντική τεχνογνωσία και πρόθεση για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από το Εργαστήριο Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πολυτεχνείο Κρήτης, το Εργαστήριο Υπολογιστικής Ιατρικής, του Ινστιτούτου Πληροφορικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και τα ιδιωτικά κέντρα υγείας Νευροανάδραση και Ιατρικό Κρήτης.

Το έργο AI-CARE χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, Δράση Εθνικής Εμβελείας «Συνεργασία 2011», Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.).Επίσημος Ιστοχώρος Έργου: http://www.intelligence.tuc.gr/ai-care
Σχετικές Δημοσιεύσεις
 • Θερμολιά Χ., Μπέη Κ., Πετράκης Ε., Κριτσωτάκης Β., Τσικνάκης Μ., Σακκαλής Β.: Designing A Patient Monitoring System for Bipolar Disorder Using Semantic Web Technologies, 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2015), Milan, Italy, August 25-29, 2015.
  Τύπος Δημοσίευσης: Άρθρα σε Συνέδρια [περίληψη] [αρχείο]
 • Θερμολιά Χ., Μπέη Κ., Σωτηριάδης Σ., Στραβοσκούφος Κ., Πετράκης Ε.: Designing A Patient Monitoring System Using Cloud And Semantic Web Technologies, 17th International Conference on Brain and Health Informatics (ICBHI 2015), London, UK, May 25-26 2015 (presentation).
  Τύπος Δημοσίευσης: Άρθρα σε Συνέδρια [περίληψη] [αρχείο]
 • Θερμολιά Χ., Μπέη Κ., Πετράκης Ε.: Prediction of the Evolution of Bipolar Depression using Semantic Web Technologies, 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2014), Chania, Crete, Greece, July 7-9 2014.
  Τύπος Δημοσίευσης: Άρθρα σε Συνέδρια [περίληψη] [αρχείο]
 • Θερμολιά Χ., Μπέη Κ., Πετράκης Ε.: TeleCare of Mental Disorders by Applying Semantic Web Technology, IEEE 13th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, (BIBE 2013), November, 10-13, 2013, Chania, Crete.
  Τύπος Δημοσίευσης: Άρθρα σε Συνέδρια [περίληψη] [αρχείο]
Κοινοπραξία Έργου
Νευροανάδραση
EEG Biofeedback
ΕΛΛΑΣ
Partner Logo