InteLLigence
 
YPERTHEN: Computational Tools and Services for Diagnosis and Personalized Treatment of Cancer
 logo
Πληροφορίες Συμβολαίου
Τύπος Προγράμματος: NATIONAL PROGRAMMES
Ακρωνύμιο Προγράμματος: INTEREG
Τύπος Συμβολαίου: NO CONTRACT TYPE
Αριθμός Συμβολαίου:
Ημερομηνία Έναρξης: 2011-06-24
Ημερομηνία Λήξης: 2013-06-22
Κατάσταση Έργου: σε εκτέλεση
Προϋπολογισμός Εργαστηρίου: N/A
Ρόλος Εργαστηρίου: συμβαλλόμενος
Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ευριπίδης Γ. Πετράκης
Περιγραφή Έργου

Το έργο είναι συμβατό με την πολιτική στης ΕΕ στην υγεία και το IST e-Health Programme, σε σχέση με την ανάγκη μοντελοποίησης ανθρώπινων οργάνων και παθολογικών λειτουργιών (Virtual Physiological Human - VPH) με χρήση πολλαπλών βιοϊατρικών μετρήσεων στην αντιμετώπιση παθολογιών. Επίσης, η καλύτερη αντιμετώπιση της θεραπευτικής αγωγής στοχεύει στο να μειώσει κοινωνικές απαιτήσεις σε σχέση με την υποστήριξη των παθόντων και τη χρήση μη αποτελεσματικών θεραπευτικών μεθόδων.

Σύντομο ιστορικό του έργου

Ο καρκίνος αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες ασθένεια των τελευταίων ετών και είναι κύρια αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες, όπως η Κύπρος και Ελλάδα. Ο καρκίνος απασχολεί ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό των υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα. Κάποιες μορφές καρκίνου συνδέονται με την έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως το κάπνισμα, το οινόπνευμα, επικίνδυνες χημικές ουσίες και σε ορισμένους ιούς.

Ο καρκίνος επηρεάζει έντονα την ψυχοσωματική κατάσταση ενός ατόμου, καθώς μπορεί να προκαλέσει πολλά διαφορετικά συμπτώματα, ανάλογα με την περιοχή και το χαρακτήρα της κακοήθειας και το εάν υπάρχει μετάσταση. Η επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως ακολουθεί μια πληθώρα προσεγγίσεων για τη μελέτη του καρκίνου, από τις οποίες μια νέα, πολλά υποσχόμενη προσέγγιση είναι η χρήση υπολογιστικών μεθόδων. Έτσι, βασικός στόχος του παρόντος έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης, ανάλυσης και επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση ασθενών με καρκίνο. Η πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνει εργαλεία για κατάλληλη απεικόνιση των ιατρικών δεδομένων, μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων και δυναμικά μοντέλα προσομοίωσης της ανάπτυξης καρκινικών όγκων, ώστε να μπορεί να προβλεφθεί ποιο σενάριο θεραπείας θα αποδώσει τα βέλτιστα αποτελέσματα για τον συγκεκριμένο ασθενή. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό σύστημα εφαρμογών για τα παραπάνω εργαλεία και μοντέλα, δίνοντας πρόσβαση σε απομακρυσμένους χρήστες στην Ελλάδα και στη Κύπρο. Απώτερος επιστημονικός σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της κατανόησης των πολύπλοκων υποκείμενων βιολογικών μηχανισμών, χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και τα υπολογιστικά εργαλεία και μοντέλα που θα αναπτυχθούν. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι η περιοχή ανάπτυξης του έργου θα γίνει πρότυπο στην διεξαγωγή έρευνας σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, τα αποτελέσματα της οποίας θα μπορούν να επεκταθούν και αξιοποιηθούν και σε άλλες περιοχές του διεθνούς χώρου.

Υπόβαθρο του έργου (προβλήματα/θέματα/ευκαιρίες στις οποίες απευθύνεται το έργο )

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΓ) ο καρκίνος ευθύνεται για 7.9 εκατομμύρια θανάτους (2007), περίπου το 13% των θανάτων, παγκοσμίως. Ο καρκίνος του πνεύμονα, του ήπατος, του εντέρου και του μαστού προκαλούν τους περισσότερους θανάτους κάθε χρόνο. Επιπλέον, περίπου το 30% των θανάτων από καρκίνο θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν υπήρχαν οι κατάλληλες ιατρικές και φαρμακευτικές υποδομές. Οι αυξητικές τάσεις του καρκίνου, αναμένεται να προκαλέσουν 12 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως το 2030, παρά την σημαντικότατη παραγωγή έρευνας στο τομέα της ογκολογίας. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), η θνησιμότητα από καρκίνο παραμένει γενικά χαμηλότερη απ’ ότι στις αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, του Καναδά και της Ν. Ζηλανδίας. Ωστόσο, κατά τα τελευταία 15 χρόνια, η θνησιμότητα στις γυναίκες από καρκίνο, όχι μόνο δεν μειώθηκε λόγω της προόδου της ιατρικής, αλλά αυξήθηκε κατά 10,7%, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι 27,9%. Το σταθερό αυτό φαινόμενο από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μετά είναι πλέον ανησυχητικό. Στον ελληνικό ανδρικό πληθυσμό, η θνησιμότητα παρουσίασε μικρή αύξηση 1,1% την περίοδο 1990-1996 και πτώση 2,4% την περίοδο 1996-2004. Ανάλογα ανησυχητικό είναι το πρόβλημα στη Κύπρο, όπου σύμφωνα με το Αρχείο Καρκίνου, περίπου 2000 άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο, με μία στις 9 γυναίκες να παρουσιάζει καρκίνο της μήτρας, 1/100 άτομα μελάνωμα και 1/1000 καρκίνο του τραχήλου. Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην Κυπριακή κοινωνία. Είναι σαφές ότι ο καρκίνος είναι ένα πρόβλημα υγείας που επηρρεάζει πολλούς πολίτες των δύο χωρών, με αυξανόμενους μάλιστα ρυθμούς. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων στην διάγνωση και το σχεδιασμό αποτελεσματικών θεραπειών, είναι ένας εξαιρετικά ενεργός τομέας έρευνας που εξελίσσεται ραγδαία. Μια από τις πλέον υποσχόμενες περιοχές της έρευνας στον τομέα αυτό είναι η προβλεπτική ογκολογία, δηλαδή η εφαρμογή υπολογιστικών μοντέλων για την πρόβλεψη της ανάπτυξης καρκινικών όγκων στο χώρο και στο χρόνο. Αν η προβλεπτική ογκολογία μπορέσει αποτελεσματικά να λάβει υπόψιν τις ιδιαίτερες εξατομικευμένες παραμέτρους του ασθενή (σχέδιο θεραπείας, ηλικία, σωματική κατάσταση κλπ), τότε μπορεί να γίνει ένα πανίσχυρο εργαλείο για τους ιατρούς, οι οποίοι θα μπορούν να προβλέπουν ποιο σχέδιο θεραπείας ενδείκνυται για την εκάστοτε περίπτωση. Με την ανάπτυξη αποτελεσματικών μοντέλων εξέλιξης του καρκίνου και την εφαρμογή τους για την εξαγωγή θεραπευτικών σχημάτων, οι ασθενείς της Κύπρου και της Ελλάδας, αναμένεται να επωφεληθούν πρώτοι. Επιπλέον αναμένεται ότι θα ενισχυθούν οι τοπικοί φορείς έρευνας, με τη συνέργεια τεχνικών και κλινικών επιστημονικών φορέων. Στα απώτερα οφέλη αναμένουμε την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής ως πόλος έρευνας στη μελέτη και θεραπεία ενός εκ των σημαντικότερων παγκοσμίων προβλημάτων υγείας.Επίσημος Ιστοχώρος Έργου: http://yperthen.gr/index.php/gr/
Κοινοπραξία Έργου