Σχετικά με τις κινητοποιήσεις για την παραλιακή ζώνη πιστεύετε ότι:

Θα πρέπει να δοθούν οι παραλίες στους Δήμους και να φύγουν οι ιδιώτες.
Χρειάζεται ισορροπημένη ανάπτυξη με ιδιωτικά κέντρα αλλά και ανοιχτές παραλίες.
Η κατάσταση να μείνει ως έχει.
Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ.
Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Αποτυπώνει τις γνώμες εκείνων μόνο των χρηστών που επιλέγουν να ψηφίσουν, και όχι των χρηστών εν γένει ή του κοινού ως συνόλου.
.................