Επ. Καθηγητής Μιχάλης Λαγουδάκης

Ο Μιχάλης Λαγουδάκης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης από το Σεπτέμβριο του 2005.

Έχει λάβει δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πατρών, 1995), μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών (University of Louisiana, Lafayette, 1998) και διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών με διάκριση (Duke University, 2003).

Πριν από την ανάληψη καθηκόντων στο Πολυτεχνείο Κρήτης, είχε εργασθεί στο Georgia Institute of Technology ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (Σεπτέμβριος 2003 - Ιούνιος 2005) και στο Shannon Laboratory των AT&T Labs ως επισκέπτης ερευνητής (Μάιος 2000 - Αύγουστος 2000).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Μηχανική Μάθηση (ενισχυτική και επιβλεπόμενη μάθηση), στη Λήψη Αποφάσεων υπό Αβεβαιότητα (Μαρκωβιανές και στοχαστικές διεργασίες), στα Πολυπρακτορικά Συστήματα (Μαρκωβιανά παίγνια, πολυπρακτορική συνεργασία και μάθηση), στη Ρομποτική (συντονισμός ρομποτικών ομάδων, πιθανοτικές μέθοδοι) και στα Πολύπλοκα Συστήματα (μη γραμμικά νευρωνικά δίκτυα και υπολογισμός με DNA).

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης απασχολείται στο Εργαστήριο Προγρα΅΅ατισ΅ού & Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστη΅άτων και διδάσκει τα μαθήματα Θεωρία Υπολογισμού, Τεχνητή Νοημοσύνη, Αυτόνομοι Πράκτορες, Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας

← επιστροφή στο αφιέρωμα

Γιάννης Ριζόπουλος

Ο Γιάννης Ριζόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα (1952) και σπούδασε ηλεκτρονικά (1971-1974), όμως από φοιτητής ασχολήθηκε ενεργά με τη δημοσιογραφία ...