Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τεχνητή Νοημοσύνη
ΠΛΗ 417
8ο Εξάμηνο

[ Αρχείο Προηγουμένων Εξαμήνων ]
Διδάσκων
Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης, 141.Α19, lagoudakis  at  intelligence tuc gr
Ιστοσελίδα
Το μάθημα φιλοξενείται πλέον στον κεντρικό ιστοχώρο μαθημάτων
Πληροφορίες
Σ' αυτές τις σελίδες θα βρείτε το αρχείο των ετών 2001-2007.