ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοημοσύνη - Χειμερινό Εξάμηνο 2003

Διδάσκων: Μανόλης Κουμπαράκης   (manolis@intelligence.tuc.gr)
Βοηθός: Χρήστος Τρυφωνόπουλος   (
trifon@intelligence.tuc.gr)
URL:  
www.intelligence.tuc.gr/~ai

email: ai@intelligence.tuc.gr

mailing list: ai-list@intelligence.tuc.gr

Ώρες διδασκαλίας: Πέμπτη 3-6 μ.μ. (αίθουσα Β1.7)
Ώρες ασκήσεων: Παρασκευή 2-3 μ.μ. (αίθουσα Β1.7)

 

Ολες οι ασκήσεις για παράδοση θα στέλνονται στο ai@intelligence.tuc.gr και όχι στο email του διδάσκοντα, του βοηθού ή στην λίστα του μαθήματος.

Όλες οι απορίες για τις ασκήσεις και γενικότερα ότι έχει να κάνει με το μάθημα (αλλαγή ώρας/αίθουσας, έκτακτες διαλέξεις κ.λ.π.) θα ανακοινώνεται στην mailing list του μαθήματος. Για το λόγο αυτό συστήνεται η εγγραφή στην λίστα όλων των φοιτητών που παίρνουν το μάθημα.