Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τεχνητή Νοημοσύνη
ΠΛΗ 405
Χειμερινό εξάμηνο 2006

[ Αρχική | Πρόγραμμα | Υλικό | Εργασίες | Ανακοινώσεις | Αρχείο ]Διδάσκων
Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης, E5.001, lagoudakis  at  intelligence  tuc  gr
Βοηθός
Ιωάννης Βαρελάς, Ε5.026, varelas  at  intelligence tuc gr, ώρες: Τετάρτη 9-11πμ
Διαλέξεις
Δευτέρα, 3μμ - 6μμ, Β1.101 (αίθουσα τηλεκπαίδευσης ΗΜΜΥ)
Φροντιστήριο
Τρίτη, 3μμ - 4μμ, Β1.101 (κατά περίπτωση)
Ιστοσελίδα
www.intelligence.tuc.gr/~ai
Email
ai  at  intelligence  tuc  gr
Λίστα
ai-list  at   intelligence  tuc  gr   Εγγραφή και Διαχείριση    Αρχείο
Πληροφορίες
Αναλυτική περιγραφή μαθήματος [pdf]

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ημερομηνία
Ανακοίνωση
17 Αυγούστου 2007  Η τελική γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2007, 2μμ - 5μμ, στις αίθουσες Α2 και Β1.001.
 Η επαναληπτική γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2007, 2μμ - 5μμ, στις αίθουσες Α2 και Β1.001.