Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

 
 
Διεύθυνση Εργαστήριο Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνείο Κρήτης
73100 Χανιά
Γραφείο 145.A35, Κτίριο Επιστημών
Τηλέφωνο 28210-37244
E-mail lagoudakis στο intelligence . tuc . gr
WWW www.lagoudakis.gr
 

Η δημόσια τοποθέτησή μου ... ... η επιστολή μας προς το Υπουργείο Παιδείας και το άρθρο μας για τη μεταρρύθμιση στα Πανεπιστήμια.

ΠΚ www.tuc.gr
ΠΚ ΗΜΜΥ www.ece.tuc.gr
ΠΚ ΗΜΜΥ Intelligence www.intelligence.tuc.gr
 
Διδασκαλία
Δομημένος Προγραμματισμός [syllabus]
(προπτυχιακό)
Εαρινό 2016, Εαρινό 2017, Εαρινό 2018, Εαρινό 2019
Θεωρία Υπολογισμού [syllabus]
(προπτυχιακό)
Χειμερινό 2005, Χειμερινό 2006, Χειμερινό 2007, Εαρινό 2009, Εαρινό 2010, Εαρινό 2011, Εαρινό 2012, Εαρινό 2013, Εαρινό 2014, Εαρινό 2017, Εαρινό 2019, Εαρινό 2020
Τεχνητή Νοημοσύνη [syllabus]
(προπτυχιακό)
Εαρινό 2006, Χειμερινό 2006, Χειμερινό 2007, Εαρινό 2009, Εαρινό 2010, Εαρινό 2012, Εαρινό 2014, Εαρινό 2016
Αυτόνομοι Πράκτορες [syllabus]
(προπτυχιακό)
Εαρινό 2006, Εαρινό 2007, Εαρινό 2008, Χειμερινό 2008, Χειμερινό 2009, Χειμερινό 2010, Χειμερινό 2011, Χειμερινό 2012, Χειμερινό 2015, Χειμερινό 2017, Χειμερινό 2019
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα [syllabus]
(μεταπτυχιακό)
Εαρινό 2007
Πιθανοτική Ρομποτική [syllabus]
(μεταπτυχιακό)
Εαρινό 2007, Εαρινό 2008, Χειμερινό 2008, Χειμερινό 2009, Χειμερινό 2010, Χειμερινό 2012, Χειμερινό 2016
Μηχανική Μάθηση [syllabus]
(μεταπτυχιακό)
Εαρινό 2011, Χειμερινό 2013, Χειμερινό 2015
 
Ερευνητικά Έργα
DialogRL
2016 - present
RoboCup Team Kouretes 2006 - present
Atlantas 2012 - 2015
Noptilus 2011 - 2015
Coordination and Learning
2009 - 2011
RLvSL 2006 - 2008
Auction Coordination 2007 - 2008
LSPI 2000 - 2003
RLSAT 1999 - 2000
 
Βιογραφικό, Δημοσιεύσεις, Έρευνα, ...
Σύντομο Βιογραφικό
Αναλυτικό Βιογραφικό
Δημοσιεύσεις
Google Scholar Profile
Διδακτορική Διατριβή
Ερευνητικό Υπόμνημα (πεπαλαιωμένο)
Διδακτική Φιλοσοφία (πεπαλαιωμένο)
Ολοκληρωμένες Διπλωματικές Εργασίες

 
Προσωπικά
Τα αδελφάκια Ερμής και Αριστοφάνης

Η παλαιότερη ιστοσελίδα μου στο GaTech

Η ακόμη παλαιότερη ιστοσελίδα μου στο Duke και στο USL