Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αυτόνομοι Πράκτορες
ΠΛΗ 513
9ο Εξάμηνο

[ Αρχείο Προηγουμένων Εξαμήνων ]
Διδάσκων
Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης, 141.Α19, lagoudakis  at  intelligence tuc gr
Ιστοσελίδα
Το μάθημα φιλοξενείται πλέον στον κεντρικό ιστοχώρο μαθημάτων
Πληροφορίες
Σ' αυτές τις σελίδες θα βρείτε το αρχείο των ετών 2006-2008, καθώς και τις εργασίες εξαμήνου όλων των προηγουμένων ετών από το 2006 έως και σήμερα.

Προσοχή! Το μάθημα αυτό είναι διαφορετικό από το μάθημα "Υπολογισμός με Πράκτορες στο Διαδίκτυο"