Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αυτόνομοι Πράκτορες
("Υπολογισμός με Πράκτορες στο Διαδίκτυο")
ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606
Εαρινό εξάμηνο 2006

[ Αρχική | Πρόγραμμα | Μεταπτυχιακοί | Υλικό | Εργασίες | Ανακοινώσεις ]


Εργαστήρια

Α/Α
Ημερομηνία
Θέμα
Αρχεία
Παράδοση
 Σημειώσεις
1
27/2/06
3-5μμ
5-7μμ
7-9μμ
 Γνωριμία με τα ρομποτικά τετράποδα ΑΙΒΟ και το λογισμικό της SONY
Εργαστήριο #1
Ομάδες και Πρόγραμμα
Φωτογραφίες
ERS7M3 Basic Manual
ERS7M3 Player Manual
ERS7M2 Basic Manual
ERS7M2 Player Manual
3/3/06
11:59μμ
Προθεσμία παράδοσης αναφοράς από αναπλήρωση 1ου εργαστηρίου:
29/3/06, 11:59μμ
2
13/3/06
3-5μμ
5-7μμ
7-9μμ
Aπλά εργαλεία προγραμματισμού προσωπικοτήτων για τα ΑΙΒΟ
Εργαστήριο #2
Ομάδες και Πρόγραμμα
YART
YART-7
Personalities
Action Player
20/3/06
11:59μμ

3
8/5/06
3-5μμ
5-7μμ
7-9μμ
Universal Real-Time Behavior Interface (URBI) Language
Εργαστήριο #3
Ομάδες και Πρόγραμμα
URBI Tutorial
URBI AIBO
URBI Specification
URBI Presentation
14/5/06
11:59μμ

3
22/5/06
3-5μμ
5-7μμ
7-9μμ
Tekkotsu
Εργαστήριο #4
Ομάδες και Πρόγραμμα
Tekkotsu
Tekkotsu Tutorial
Tekkotsu Monitor Tutorial
Tekkotsu Reference Manual
??/?/06
11:59μμ

 

Εργασία Εξαμήνου


Φάση
Ημερομηνία
Θέμα
Αρχεία
Παράδοση
 Σημειώσεις
I
26/3/06
 Πρόταση για εργασία εξαμήνου
προπτυχιακοί: 1 ή 2 άτομα ανά ομάδα
μεταπτυχιακοί: ατομικά

Αναβολή
επ' αόριστον

μία πλήρης σελίδα Α4 δακτυλογραφήμενη
αποστολή ως PDF με email


Ιδέες για εργασία εξαμήνου