Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αυτόνομοι Πράκτορες
("Υπολογισμός με Πράκτορες στο Διαδίκτυο")
ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606
Εαρινό εξάμηνο 2006

[ Αρχική | Πρόγραμμα | Μεταπτυχιακοί | Υλικό | Εργασίες | Ανακοινώσεις ]


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Συναντήσεων

Α/Α
Ημερομηνία
Θέμα
Αρχεία
Σημειώσεις
1
8 Μαρτίου  Οργανωτική συνάντηση γνωριμίας


2
 15 Μαρτίου
 Agents
 1. AI and Agents: State of the Art, Eduardo Alonso, AI Magazine 23 (3), 2002
 2. Is it an Agent, or Just a Program?: A Taxonomy for Autonomous Agents, Stan Franklin and Art Graesser, Lecture Notes In Computer Science, Vol. 1193, Proceedings of the Workshop on Intelligent Agents, Agent Theories, Architectures, and Languages, 1996
 Papers
 1. PDF
 2. PDF   HTML
  Διαφάνειες
Συντονιστής: διδάσκων
3
29 Μαρτίου
 Bayesian networks
  Bayesian Networks for Data Mining, David Heckerman,
  Data Mining and Knowledge Discovery, 1, 1, 1997, pp. 79-119.
Background reading:
  Bayesian Networks without Tears, Eugene Charniak, AI Magazine, 1991.
Papers
 1. PDF
 2. PDF
Συντονιστής: διδάσκων
3
4 Μαίου
Learning in Bayesian networks

An Introduction to Graphical Models, Kevin Murphy, Tutorial, 2001.
Papers
 1. PDF
Συντονιστής: διδάσκων
4
10 Μαίου
Introduction to Reinforcement Learning

How to make agents do the right thing: An introduction to Reinforcement Learning, Satinder Singh, Peter Norvig, David Cohn, Dr Dobbs Journal, March issue, 1997.
Papers
 1. PDF
Συντονιστής: