Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αυτόνομοι Πράκτορες
("Υπολογισμός με Πράκτορες στο Διαδίκτυο")
ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606
Εαρινό εξάμηνο 2006

[ Αρχική | Πρόγραμμα | Μεταπτυχιακοί | Υλικό | Εργασίες | Ανακοινώσεις ]


Πρόγραμμα

Δ/Ε/Φ
Ημερομηνία
Θέμα
Αρχεία
Σημειώσεις
Δ
16 Φεβρουαρίου
 Εισαγωγή  Περιγραφή και Διαφάνειες
 
Δ
23 Φεβρουαρίου
 Πράκτορες και περιβάλλοντα
 Διαφάνειες  
Ε
27 Φεβρουαρίου
 Γνωριμία με τα ρομποτικά τετράποδα SONY ΑΙΒΟ
 Εργαστήριο  Ομάδες  Φωτογραφίες  Βάρδιες: 3-5μμ, 5-7μμ, 7-9μμ
Δ
2 Μαρτίου
 Αβεβαιότητα - Πιθανότητες
 Διαφάνειες
Δ
9 Μαρτίου  Πιθανοτική συλλογιστική Ι - Δίκτυα Bayes
 Διαφάνειες
Ε
13 Μαρτίου
 Απλά εργαλεία προγραμματισμού προσωπικοτήτων για τα ΑΙΒΟ
 Εργαστήριο  Ομάδες  Βάρδιες: 3-5μμ, 5-7μμ, 7-9μμ
Δ 16 Μαρτίου  Πιθανοτική συλλογιστική ΙΙ - Συμπερασμός  Διαφάνειες
Ε
20 Μαρτίου
 Αναπλήρωση 1ου εργαστηρίου
 Εργαστήριο  Ομάδες  Βάρδιες: 6-8μμ
Δ 23 Μαρτίου  Αναβολή διάλεξης λόγω BEST Spring Course

 Θα αναπληρωθεί στις 16 Μαίου
E
27 Μαρτίου


 "κατάληψη εργαστηρίων"
Δ 30 Μαρτίου  

 "κατάληψη εργαστηρίων"
Ε
3 Απριλίου
 

 "κατάληψη εργαστηρίων"
Δ
6 Απριλίου
 
 "κατάληψη εργαστηρίων"
Ε
10 Απριλίου
 

 "κατάληψη εργαστηρίων"
Δ 13 Απριλίου  

 "κατάληψη εργαστηρίων"

20 Απριλίου
 

 Διακοπές Πάσχα

27 Απριλίου
 

 Διακοπές Πάσχα
Δ 4 Μαίου
 

 "κατάληψη εργαστηρίων"
Ε
8 Μαίου
 Universal Real-Time Behavior Interface (URBI) Language  Εργαστήριο  Ομάδες
Δ 11 Μαίου
 Δυναμικά δίκτυα Bayes

Ε
15 Μαίου
 Η scripting γλώσσα R-CODE για τα ΑΙΒΟ

Δ
16 Μαίου
 Κινητά ρομπότ
 Αναπλήρωση διάλεξης 23ης Μαρτίου
Δ 18 Μαίου
 Αναβολή διάλεξης λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο ΣΕΤΝ06

 Θα αναπληρωθεί στις 23 Μαίου
Ε
22 Μαίου
 Η βιβλιοθήκη Tekkotsu για τα ΑΙΒΟ

Δ
23 Μαίου
 

 Αναπλήρωση διάλεξης 18ης Μαίου
Δ 25 Μαίου
 


Δ 1 Ιουνίου