Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αυτόνομοι Πράκτορες
("Υπολογισμός με Πράκτορες στο Διαδίκτυο")
ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606
Εαρινό εξάμηνο 2007

[ Αρχική | Πρόγραμμα | Μεταπτυχιακοί | Υλικό | Εργασίες | Ανακοινώσεις | Αρχείο ]


Εργαστήρια

Α/Α
Ημερομηνία
Θέμα
Αρχεία
Παράδοση
 Σημειώσεις
1
19/3/07
5-7μμ
 Γνωριμία με τα ρομποτικά τετράποδα ΑΙΒΟ
Εργαστήριο #1
Ομάδες και Πρόγραμμα
ERS7M3 Basic Manual
ERS7M3 Player Manual
ERS7M2 Basic Manual
ERS7M2 Player Manual
26/3/07
12μμ
Φωτογραφίες
2
26/3/07
5-7μμ
7-9μμ
Το εργαλείο προγραμματισμού YART
Εργαστήριο #2
Ομάδες και Πρόγραμμα
YART
YART-7
YART Tutorial
Personalities
Action Player
30/3/07
11μμ

3
2/5/07
5-7μμ
7-9μμ
H γλώσσα URBI
Εργαστήριο #3
Ομάδες και Πρόγραμμα
URBIforge GOSTAI
URBI Tutorial [html]
URBI AIBO [html]
URBI Specification
URBI Presentation [swf]
6/5/07
11μμ
Προσοχή στην αλλαγή από Δευτέρα σε Τετάρτη.
4
7/5/07
3-5μμ
5-7μμ
7-9μμ
Η γλώσσα R-Code και ο Motion Editor
Εργαστήριο #4
Ομάδες και Πρόγραμμα
Motion Editor
R-Code
R-Code Reference
R-Code Commands
13/5/07
11μμ

5
14/5/07
3-5μμ
5-7μμ
7-9μμ
Το εργαλείο Tekkotsu
Εργαστήριο #5
Ομάδες και Πρόγραμμα
Tekkotsu
Tekkotsu Tutorial
Tekkotsu Monitor Tutorial
Tekkotsu Reference Manual
20/5/07
11μμ

6
21/5/07
3-5μμ
5-7μμ
7-9μμ
Το εργαλείο PYRO
Εργαστήριο #6
Ομάδες και Πρόγραμμα
Pyro
Pyro for AIBO

27/5/07
11μμ

 

Εργασία Εξαμήνου

Φάση
Θέμα
Παράδοση
Παραδοτέο
 Σημειώσεις
Ι [10%]
 Πρόταση εργασίας
25/5/2007
1 σελίδα (PDF)
Αναλυτική περιγραφή της εργασίας που προτίθεστε να κάνετε
ΙI [10%]
 Έκθεση προόδου
24/6/2007
1 σελίδα (PDF) Σύντομη έκθεση σχετικά με τα ολοκληρωμένα μέρη της εργασίας
III [10%]
 Παρουσίαση εργασίας
13/7/2007
5 διαφάνειες (PDF ή PPT)
Πεντάλεπτη παρουσίαση της εργασίας σας στην αίθουσα [φωτογραφίες]
ΙV [70%]
 Παράδοση Εργασίας
13/7/2007
ιστοσελίδα (HTML)
Πλήρης ολοκληρωμένη εργασία (περιγραφή, αναφορά, κώδικας, screenshots, video, ...)

Αναθέσεις Εργασιών

Ονοματεπώνυμο
 Θέμα
Πρόοδος
Προπτυχιακοί Φοιτητές
Νικόλαος Αλεξανδρής
Αναγνώριση μπάλλας για το ΑΙΒΟ μέσω ενισχυτικής μάθησης
Ι, ΙΙ
Μιχαήλ Αργυρίου
Ενισχυτική μάθηση αυτόνομου πράκτορα για το παιχνίδι SCORE-4
Ι, ΙΙ, III, IV
Γεώργιος Κόντες
Επέκταση του DP-SLAM για απεικόνιση καταγεγγραμμένης και πραγματικής τροχιάς του ρομπότ
Ι, II, III, IV
Χρυσαυγή Κοντογεώργου
Αναγνώριση μπάλλας στα πλαίσια του MSRS Challenge
Ι
Μαργαρίτα Μαγιάτη
Χορογραφία για το ΑΙΒΟ (RnB ή Pop)
Ι, ΙΙ, III, IV
Γεωργία Ορφανουδάκη
Ενισχυτική μάθηση για συνάρτηση αξιολόγησης στο παιχνίδι Othello
Ι, III, IV
Ναταλία Παναγιωτίδου
Χορογραφία για το ΑΙΒΟ (tango ή disco)
Ι, ΙΙ, III, IV
Ιάσωνας Πάζης
Ιεραρχική αρχιτεκτονική για βηματισμό του ρομποτικού εξαπόδου της LynxMotion
Ι, ΙΙ, III, IV
Ιωάννης Σκουλάκης
Ενισχυτική μάθηση για συνάρτηση αξιολόγησης στο παιχνίδι Othello Ι
Βασίλειος Βασιλικός
Εξερεύνηση λαβυρίνθου και απόδραση με το ΑΙΒΟ
Ι, ΙΙ, III, IV
Σουζάνα Βολιώτη
Αναγνώριση αντικειμένων για το πρωτάθλημα τετραπόδων του RoboCup
Ι, II, III, IV
Μιχαήλ Ζαμπετάκης
Προγραμματισμός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισμό "Move the Ball!" Ι, ΙΙ, III, IV
Μάριος Χριστουλάκης
Σχεδιασμός και μάθηση για εύρεση βέλτιστων πολιτικών για το τυχερό παιχνίδι 31
Ι, II, III, IV
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Ιωάννης Κλασίνας
Ανάπτυξη δικτύου Bayes για αναπαράσταση και συμπερασμό σε προβλήματα OCR
Ι, ΙΙ, III, IV
Δημήτριος Οικονομίδης
Εφαρμογή του LSPI στα προβλήματα Keepaway και Half-Field Offence του RoboCup Simulation
Ι, II
Αθανάσιος Τέγος
Ανάπτυξη μεθόδων συμπερασμού για Bayesian Networks στο εργαλείο WEKA
Ι, II, III, IV
Άγγελος Χλιαουτάκης
Πιθανοτικές αναπαραστάσεις για αναζήτηση βάσεων ιατρικών κειμένων
Ι, ΙΙ, III, IV
Ευδόξιος Μπαράτης
Συντονισμένη δρομολόγηση ρομποτικής ομάδας μέσω δημοπρασιών
Ι, ΙΙ, III, IV
Βασίλειος Στοΐδης
Πλοήγηση του ΑΙΒΟ προς το σημείο πρόσβασης του ασύρματου δικτύου
Ι


Αποστολή Ασκήσεων και Εργασιών

Αρχείο:
Οδηγίες
* Χρησιμοποιήστε το επώνυμό σας ως όνομα του αρχείου σας.
* Χρησιμοποιήστε μόνο λατινικούς χαρακτήρες για το όνομα του αρχείου.
* Αν έχετε πολλά αρχεία, τα πακετάρετε σε ένα μόνο .zip, .tar, .rar αρχείο.
* Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το σωστό αρχείο για αποστολή.
* Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του αρχείου σας είναι το πολύ 10Mb.
* Ολοκληρώστε τη διαδικασία πριν τη λήξη της προθεσμίας.
* Η αποστολή απενεργοποιείται αυτόματα με τη λήξη της προθεσμίας. 

Ιδέες για εργασία εξαμήνου

ΑΙΒΟ Robots

Πιθανοτική Συλλογιστική

Λήψη Αποφάσεων και Ενισχυτική Μάθηση

Mobile Robots