Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αυτόνομοι Πράκτορες
("Υπολογισμός με Πράκτορες στο Διαδίκτυο")
ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606
Εαρινό εξάμηνο 2007

[ Αρχική | Πρόγραμμα | Μεταπτυχιακοί | Υλικό | Εργασίες | Ανακοινώσεις | Αρχείο ]


Πρόγραμμα

Δ/Ε/Φ
Ημερομηνία
Ώρα
Θέμα
Αρχεία
Σημειώσεις
Δ
1 Μαρτίου
3μμ-6μμ  Εισαγωγή  Περιγραφή
Διαφάνειες
 
Δ
8 Μαρτίου
3μμ-6μμ  Κατάληψη


Ε
13 Μαρτίου
5μμ-7μμ
 Κατάληψη

Δ
15 Μαρτίου
3μμ-6μμ  Πράκτορες, Περιβάλλοντα, Ρομπότ
Διαφάνειες  
Ε
19 Μαρτίου
5μμ-7μμ
 Εργαστήριο Ι : AIBO
Εργαστήριο
Ομάδες

Δ
22 Μαρτίου
3μμ-6μμ  Αβεβαιότητα
Διαφάνειες
Ε
26 Μαρτίου
5μμ-7μμ
7μμ-9μμ
 Εργαστήριο ΙΙ : YART Εργαστήριο
Ομάδες

Δ
29 Μαρτίου
3μμ-6μμ  Πιθανοτική Συλλογιστική: Δίκτυα Bayes
ΔιαφάνειεςΔιακοπές Πάσχα


Δ
19 Απριλίου

Αναβολή διάλεξης λόγω απουσίας διδάσκοντα

 Οι Κουρήτες στο German Open 2007
Δ
26 Απριλίου
3μμ-6μμ  Πιθανοτική Συλλογιστική στο Χρόνο Διαφάνειες
Ε
2 Μαΐου
5μμ-7μμ
7μμ-9μμ
 Εργαστήριο III : URBI Εργαστήριο
Ομάδες
 Αλλαγή από Δευτέρα σε Τετάρτη κατόπιν σχετικής συζητήσεως στο μάθημα.
Δ
3 Μαΐου
3μμ-6μμ  Κινητά Ρομπότ: Πλοήγηση και Συντονισμός
Διαφάνειες
Ε
7 Μαΐου
3μμ-5μμ
5μμ-7μμ
7μμ-9μμ
 Εργαστήριο IV : R-CODE και Motion Editor Εργαστήριο
Ομάδες

Δ
10 Μαΐου
3μμ-6μμ  Χρονικά Πιθανοτικά Μοντέλα Διαφάνειες
Δ
11 Μαΐου
11πμ-2μμ  Κινητά Ρομπότ: Εντοπισμός Διαφάνειες  Αναπλήρωση διάλεξης 19/4/07
Ε
14 Μαΐου
3μμ-5μμ
5μμ-7μμ
7μμ-9μμ
 Εργαστήριο V : TEKKOTSU Εργαστήριο
Ομάδες

Δ
17 Μαΐου
3μμ-6μμ  Λήψη Αποφάσεων υπό Αβεβαιότητα
Διαφάνειες
Ε
21 Μαΐου
3μμ-5μμ
5μμ-7μμ
7μμ-9μμ
 Εργαστήριο VI : PYRO Εργαστήριο
Ομάδες

Δ
24 Μαΐου
3μμ-6μμ  Ενισχυτική Μάθηση
Διαφάνειες
Δ
31 Μαΐου
3μμ-6μμ  Μερική Παρατηρησιμότητα - Θεωρία Παιγνίων
Διαφάνειες
Δ
7 Ιουνίου
3μμ-6μμ  Θεωρία Παιγνίων - Μαρκωβιανά Παιχνίδια
Διαφάνειες
Δ
14 Ιουνίου
3μμ-5μμ
5μμ-6μμ
 Κινητά Ρομπότ: Χαρτογράφηση (SLAM)
 Προβολή: Incredible Robots (The Learning Channel, 1998)
Διαφάνειες

24 Ιουνίου
11:59μμ
 Έκθεση Προόδου Εργασιών Εξαμήνου30 Ιουνίου
8πμ-11πμ  Τελική Γραπτή Εξέταση [Β1.002, Β1.003, Β1.004, Β1.005]13 Ιουλίου
2μμ-5μμ
 Παράδοση και Παρουσίαση Εργασιών Εξαμήνου Φωτογραφίες

6 Σεπτεμβρίου
2μμ-5μμ  Επαναληπτική Γραπτή Εξέταση [Β1.002, Β1.008]