Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αυτόνομοι Πράκτορες
ΠΛΗ 513
Αρχείο Ιστοσελίδων

[ Αρχείο Προηγουμένων Εξαμήνων ]Εργασίες Χειμερινού Εξαμήνου 2010


Όνομα
Τίτλος
Δημήτριος Ηλιού
Υλοποίηση Χαρακτήρα Barney Stinson στο Nao
Μαρία Καραμήτρου
Δραματοποιημένη Αφήγηση Παραμυθιού με το Nao
Νικόλαος Κοφινάς
Ρόλοι και Στρατηγικές στο RoboStadium
Χαράλαμπος Κυφωνίδης
Ενισχυτική Μάθηση στο Παιχνίδι HEX
Νικόλαος Μακρόπουλος
Εκπαιδευτικό Εργαλείο για Value Iteration και Q-Learning
Χαράλαμπος Μπαμπαλής
Ενισχυτική Μάθηση στο Παιχνίδι PONG
Αθανάσιος-Άρης Παναγόπουλος
Ενισχυτική Μάθηση στο Παιχνίδι Air Hockey
Γεώργιος Παπαδημητρίου
Λήψη Αποφάσεων στο Παιχνίδι Ms PacMan
Χρίστος Παρασκευά
TUC Robot και Απόδραση από Λαβύρινθο
Θεόδωρος Θεοδώρου
Καλαθοσφαίριση με το Nao
Αγγελική Τοπαλίδου-Κυνιαζοπούλου
Συνεργατικό Πλάνο Δύο Παικτών Nao στο RoboCup
Αστέρω-Δήμητρα Τζανετάτου
Ενοποίηση Βαδίσματος και Λακτίσματος στο Nao