ΛΟΓ304 Θεωρία Υπολογισμών και Αλγορίθμων - Χειμερινό Εξάμηνο 1999-2000