ΠΛΗ 401 Θεωρία Υπολογισμού - Χειμερινό Εξάμηνο 2005

Διαλέξεις: Δευτέρα 10:00-11:00 (αίθουσα Β1.008) και
  Παρασκευή 16:00-18:00 (αίθουσα Β1.101)
Φροντιστήριο: Δευτέρα 11:00-12:00 (αίθουσα Β1.008)
Διδάσκων: Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης (lagoudakisintelligence.tuc.gr), γραφείο Ε5.001
  ώρες γραφείου: Πέμπτη 10:00 - 12:00
Βοηθοί: Χρήστος Τρυφωνόπουλος (trifonintelligence.tuc.gr), γραφείο Ε5.026
  Παρασκευή Ραυτοπούλου (paraskeviintelligence.tuc.gr), γραφείο Ε5.026
  Εριέττα Λιάρου (eriettaintelligence.tuc.gr), γραφείο Γ1.002
  ώρες γραφείου: Δευτέρα και Τρίτη 12:00 - 14:00
URL: www.intelligence.tuc.gr/~theory
email: theoryintelligence.tuc.gr
mailing list: theory-listintelligence.tuc.gr

Ανακοινώσεις

[24/09/06] Η τελική βαθμολογία του μαθήματος που συμπεριλαμβάνει και την επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου έχει ανακοινωθεί.

[16/08/06]
Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2006, η επαναληπτική γραπτή εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2006, 2μμ - 5μμ στις αίθουσες Α2 και Β1.001. Η εξέταση θα γίνει με ανοικτά βιβλία και ανοικτές σημειώσεις (μόνον υλικό του μαθήματος, ασκήσεις, κλπ. - άλλα πρόσθετα βοηθήματα δεν επιτρέπονται). Υπενθυμίζεται ότι οι βαθμοί των ασκήσεων και της εργασίας προγραμματισμού από το χειμερινό εξάμηνο του 2005 ισχύουν μέχρι και αυτή την εξέταση. Για συμμετοχή στην εξέταση θα πρέπει να
έχετε απαραίτητα κάποιο είδος ταυτότητας με φωτογραφία (φοιτητικό πάσο, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο).

Παλαιότερες ανακοινώσεις

Γενικά

Όλες οι εργασίες προγραμματισμού θα παραδίδονται στο theoryintelligence.tuc.gr και όχι στο email του διδάσκοντα, του βοηθού ή στην λίστα του μαθήματος.

Όλες οι απορίες για τις ασκήσεις και γενικότερα ότι έχει να κάνει με το μάθημα (αλλαγή ώρας/αίθουσας, έκτακτες διαλέξεις κ.λ.π.) θα ανακοινώνεται στην mailing list του μαθήματος. Για το λόγο αυτό συστήνεται η εγγραφή στην λίστα όλων των φοιτητών που παίρνουν το μάθημα.